Obec Vrbová nad Váhom

MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Sociálne služby poskytujeme od roku 1977. Prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.

Logo Vrbová nad Váhom

Archív aktualít

Aktuality


Publikované:

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO PRIESTOROV ZSS

V rámci opatrení proti šíreniu ochorenia COVID -19, je každá osoba vstupujúca do priestorov "MAGNÓLIA" ZSS povinná preukázať sa Ag alebo PCR testom, nie starším ako 72 hodín, alebo covid pasom. Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie môžu prijímatelia sociálnej služby prijať návštevu vo vonkajších priestoroch zariadenia a výlučne úplne imobilní prijímatelia sociálnej služby môžu prijať návštevu ...

Publikované:

Podmienky vstupu do ZSS a podmienky uskutočnenia návštev od 01.06.2021: Návštevy budú od 01.06.2021 umožnené u všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie môžu prijímatelia sociálnej služby prijať návštevu vo vonkajších priestoroch zariadenia a výlučne úplne imobilní prijímatelia sociálnej služby môžu prijať návštevu v interiéri zariadenia.

Osoby vstupujúce do priestorov ZSS sa však musia preukázať:

  1. potvrdením o podaní mRNA vakcíny (14 dní ...
Publikované:

POVOLENIE NÁVŠTEV V „MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo (ďalej len „zariadenie“) pristupuje odo dňa 3.5.2021 k časovo obmedzenému uvoľneniu opatrení v súvislosti s prijímaním návštev v zariadení.

Návštevy budú umožnené v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. a v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. Uvedené opatrenie vo zvýšenej miere dbá na postupné uvoľňovanie opatrení, aby sme predišli možným rizikám z unáhleného otvorenia celého zariadenia.

Žiadame návštevníkov, ...

Publikované:

❗️❗️❗️❗️❗️ „MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb na základe Zápisnice z epidemiologického vyšetrenia z 2.12.2020 vydaného RÚVZ so sídlom v Komárne v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v záujme zastavenia šírenia nákazy Covid-19 zakazuje návštevy vrátane exteriéru v celom zariadení a zákaz vychádzania klientov zo zariadenia do odvolania.

Publikované:

ĎAKUJEME!!! ❤️ Vďaka grantovému programu "TU SME DOMA" od spoločnosti Heineken, získalo naše zariadenie "MAGNÓLIA" bezdotykový dávkovač dezinfekcie na ruky pre zabránenie šíreniu nákazy v komunite. https://www.facebook.com/magnoliahurbanovo

Publikované:

Milí naši príbuzní, známi a priatelia s radosťou Vám oznamujem, že cez víkend sme úspešne zvládli celoplošné testovanie v našom zariadení a všetci naši klienti a zamestnanci obdržali certifikát s negatívnym výsledkom. Veľké ďakujem ❤️ patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na testovaní za zodpovedný a ľudský prístup. https://www.facebook.com/magnoliahurbanovo

Ing. Alžbeta Groheová riaditeľka

"MAGNÓLIA", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Športová 322/11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt