Obec Vrbová nad Váhom

MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Sociálne služby poskytujeme od roku 1977. Prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.

Logo Vrbová nad Váhom

Archív aktualít

Aktuality


ČASOPIS-MAGAZIN
Publikované:

,,MAGNÓLIA'' ČASOPIS - MAGAZIN

Rozmýšlali sme, ako by sme mohli zachovať spomienky nielen v našich srdciach, ale aj v papierovej forme, aby sme ich mohli kedykoľvek vytiahnuť a zaspomínať si na staré krásne časy. Chceme ponúknuť niečo jedinečné príbuzným a verejnosti, čo by im umožnilo nahliadnuť do “sveta”, aký žijú ich blízkych za stenami zariadenia, na akých podujatiach sa zúčastnili a hlavne ako sa cítili. S ohľadom na tieto priania sme vydali prvé vydanie časopisu nášho zariadenia ...

Publikované:

Vážení občania Nitrianskeho samosprávneho kraja, Nitriansky samosprávny kraj pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v regióne NSK na roky 2024-2031, a preto je práve teraz čas na Váš názor. Záleží nám na tom, aby prieskum čo najviac reflektoval skutočnosť, preto sa obraciame na Vás. Podeľte sa o Vaše skúsenosti, názory a potreby v oblasti sociálnych služieb vyplnením krátkeho anonymného dotazníka. Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS7Pf_jcWxCK1UeXoW_jKNdVbgwd27Ju-P_oNm_uaGinewxg/viewform

Publikované:

Návštevy...

Návštevy v ZSS a iných osôb vstupujúcich do priestorov je iba v režime OP a preukázaním AG alebo PCR testu. O – očkovaní (plnou dávkou, v zmysle platných vyhlášok ÚVZ) P – prekonaní, pred menej ako 90 dňami Každý návštevník je povinný predložiť potvrdenie o vykonaní Ag alebo PCR testu, nie staršieho ako 48 hodín. Pri osobách nad 12 rokov sa postupuje v zmysle platných vyhlášok RÚVZ.

Návštevné časy sú každý deň: od 13:30 hod. do 16:30 hod. Návštevu je nutné vopred ohlásiť na tel. číslo 035/ 760 ...

Publikované:

Návštevy...

Na základe vydaného postupu pre poskytovateľov sociálnych služieb Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a aktuálneho vyhláseného núdzového stavu umožníme odo dňa 17.12.2021 návštevy v ZSS nasledovne:

Osoby vstupujúce do priestorov ZSS musia splniť nasledovné:

  • byť kompletne zaočkovaní (platný covid pass)
  • pred vstupom do ZSS bude vykonaný Ag test personálom zariadenia (z dôvodu ochrany prijímateľov sociálnych služieb bez nároku na potvrdenie o vykonaní Ag testu)

Návštevný ...

Publikované:

Vzhľadom k vyhláseniu núdzového stavu v SR a v súlade s uznesením vlády č. 695 z 24.11.2021 ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo od 25.11.2021 neumožňuje návštevy v celom zariadení až do odvolania. Informovať sa môžete denne v čase od 7:00-19:00 na tel. čísle 035/760 25 82.

V Hurbanove dňa 25.11.2021 Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka

Publikované:

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO PRIESTOROV ZSS

Dňom 22.11.2021 sa bude okres Komárno nachádzať v 2.stupni ohrozenia , z toho dôvodu budú dočasne umožnené návštevy v ZSS len pre osoby v režime OP ( očkovaní,prekonaní).

"MAGNÓLIA", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Športová 322/11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt