Obec Vrbová nad Váhom

MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Sociálne služby poskytujeme od roku 1977. Prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.

Logo Vrbová nad Váhom

Archív aktualít

Aktuality


NÁVŠTEVY

Publikované:

Podmienky vstupu do ZSS a podmienky uskutočnenia návštev od 01.06.2021: Návštevy budú od 01.06.2021 umožnené u všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Osoby vstupujúce do priestorov ZSS sa však musia preukázať:

  1. potvrdením o podaní mRNA vakcíny (14 dní po podaní druhej dávky) alebo potvrdení o podaní vektorovej vakcíny (4 týždne po podaní prvej dávky) alebo
  2. potvrdením o vykonanom Ag teste alebo RT-PCR teste nie staršom ako 7 kalendárnych dní.

Vo všetkých priestoroch ZSS dôrazne žiadame o dodržiavanie všetkých hygienických opatrení (R-O-R). ZSS si vyhradzuje právo nevpustiť do svojich priestorov osoby, ktoré nesplnia niektorú z podmienok uvedených v bode 1 alebo 2, prípadne nedodržiavajú všeobecné hygienické opatrenia na zabránenie prenosu ochorenia COVID-19. Každá osoba je povinná pri vstupe vyplniť čestné vyhlásenie

Odporúčané návštevné hodiny sú od 09:00 hod. do 19:00 hod. vrátane.

MAGNÓLIA - Zariadenie sociálnych služieb

Športová 11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt