Obec Vrbová nad Váhom

MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Sociálne služby poskytujeme od roku 1977. Prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.

Logo Vrbová nad Váhom

Archív aktualít

Aktuality


OZNAM!

Publikované:

Vážení občania Nitrianskeho samosprávneho kraja, Nitriansky samosprávny kraj pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v regióne NSK na roky 2024-2031, a preto je práve teraz čas na Váš názor. Záleží nám na tom, aby prieskum čo najviac reflektoval skutočnosť, preto sa obraciame na Vás. Podeľte sa o Vaše skúsenosti, názory a potreby v oblasti sociálnych služieb vyplnením krátkeho anonymného dotazníka. Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS7Pf_jcWxCK1UeXoW_jKNdVbgwd27Ju-P_oNm_uaGinewxg/viewform

OZNAM

Publikované:

Návštevy !!!

Na základe vydaného postupu pre poskytovateľov sociálnych služieb Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a aktuálneho vyhláseného núdzového stavu umožníme odo dňa 17.12.2021 návštevy v ZSS nasledovne:

Osoby vstupujúce do priestorov ZSS musia splniť nasledovné:

  • byť kompletne zaočkovaní (platný covid pass)
  • pred vstupom do ZSS bude vykonaný Ag test personálom zariadenia (z dôvodu ochrany prijímateľov sociálnych služieb bez nároku na potvrdenie o vykonaní Ag testu)

Návštevný čas: Od 17.12.2021 do 31.12.2021 denne v čase od 13:30 hod. do 16:30 hod. Návštevu je nutné vopred ohlásiť na tel. číslo 035/ 760 25 82

S výnimkou v dňoch 24.12-26.12.2021 kedy bude nutné Ag test vykonať mimo zariadenia, (Ag test nie starší ako 24 hodín).

Vo všetkých priestoroch ZSS dôrazne žiadame o dodržiavanie všetkých hygienických opatrení (R-O-R). ZSS si vyhradzuje právo nevpustiť do svojich priestorov osoby, ktoré nesplnia niektorú z vyššie uvedených podmienok, prípadne nedodržiavajú všeobecné hygienické opatrenia na zabránenie prenosu ochorenia COVID-19. Každá osoba je povinná pri vstupe vyplniť čestné vyhlásenie

Informovať sa môžete denne v čase od 7:00-19:00 na tel. čísle 035/760 25 82.

Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka

OZNAM

Publikované:

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO PRIESTOROV ZSS !!!

Dňom 22.11.2021 sa bude okres Komárno nachádzať v 2.stupni ohrozenia , z toho dôvodu budú dočasne umožnené návštevy v ZSS len pre osoby v režime OP ( očkovaní,prekonaní).

MAGNÓLIA - Zariadenie sociálnych služieb

Športová 11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt