Obec Vrbová nad Váhom

MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Sociálne služby poskytujeme od roku 1977. Prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.

Logo Vrbová nad Váhom

Archív aktualít

Aktuality


OZNAM

Publikované:

Návštevy...

Návštevy v ZSS a iných osôb vstupujúcich do priestorov je iba v režime OP a preukázaním AG alebo PCR testu. O – očkovaní (plnou dávkou, v zmysle platných vyhlášok ÚVZ) P – prekonaní, pred menej ako 90 dňami Každý návštevník je povinný predložiť potvrdenie o vykonaní Ag alebo PCR testu, nie staršieho ako 48 hodín. Pri osobách nad 12 rokov sa postupuje v zmysle platných vyhlášok RÚVZ.

Návštevné časy sú každý deň: od 13:30 hod. do 16:30 hod. Návštevu je nutné vopred ohlásiť na tel. číslo 035/ 760 25 82 Vo všetkých priestoroch ZSS dôrazne žiadame o dodržiavanie všetkých hygienických opatrení (R-O-R). ZSS si vyhradzuje právo nevpustiť do svojich priestorov osoby, ktoré nesplnia niektorú z vyššie uvedených podmienok, prípadne nedodržiavajú všeobecné hygienické opatrenia na zabránenie prenosu ochorenia COVID-19. Každá osoba je povinná pri vstupe vyplniť čestné vyhlásenie Informovať sa môžete denne v čase od 7:00-19:00 na tel. čísle 035/760 25 82.

Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka

OZNAM

Publikované:

Vzhľadom k vyhláseniu núdzového stavu v SR a v súlade s uznesením vlády č. 695 z 24.11.2021 ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo od 25.11.2021 neumožňuje návštevy v celom zariadení až do odvolania. Informovať sa môžete denne v čase od 7:00-19:00 na tel. čísle 035/760 25 82.

V Hurbanove dňa 25.11.2021 Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka

Oznam

Publikované:

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO PRIESTOROV ZSS

V rámci opatrení proti šíreniu ochorenia COVID -19, je každá osoba vstupujúca do priestorov "MAGNÓLIA" ZSS povinná preukázať sa Ag alebo PCR testom, nie starším ako 72 hodín, alebo covid pasom. Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie môžu prijímatelia sociálnej služby prijať návštevu vo vonkajších priestoroch zariadenia a výlučne úplne imobilní prijímatelia sociálnej služby môžu prijať návštevu v interiéri zariadenia.

Všetky ostatné opatrenia ostávajú v platnosti tak ako doteraz. Opatrenie je platné od 9.11.2021 do odvolania. Ďakujeme za porozumenie.

"MAGNÓLIA", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Športová 322/11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt