Obec Vrbová nad Váhom

MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Sociálne služby poskytujeme od roku 1977. Prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.

Logo Vrbová nad Váhom

Archív aktualít

Aktuality


Povolenie návštev

Publikované:

POVOLENIE NÁVŠTEV V „MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo (ďalej len „zariadenie“) pristupuje odo dňa 3.5.2021 k časovo obmedzenému uvoľneniu opatrení v súvislosti s prijímaním návštev v zariadení.

Návštevy budú umožnené v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. a v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. Uvedené opatrenie vo zvýšenej miere dbá na postupné uvoľňovanie opatrení, aby sme predišli možným rizikám z unáhleného otvorenia celého zariadenia.

Žiadame návštevníkov, aby vopred ohlásili svoju návštevu telefonicky na číslo: 035/760 25 82

Poverenému zamestnancovi prosíme nahláste meno a priezvisko navštívenej osoby, dátum naplánovanej návštevy a rovnako svoje telefónne číslo!

Bloky návštev vo vyhradenom čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. a 14:00 hod. do 16:00 hod. Maximálna dĺžka návštevy je 25 minút. Medzi jednotlivými návštevami je 5 minút prestávky na dezinfekciu plôch a povrchov.

10:00 hod.

10:30 hod.

11:00 hod.

11:30 hod. posledná návšteva môže byť o 11:30 hod.

14:00 hod.

14:30 hod.

15:00 hod.

15:30 hod. posledná návšteva bloku môže byť o 15:30 hod.

Návšteva bude umožnená iba u prijímateľa sociálnej služby, ktorý:

  1. absolvoval druhé očkovanie a od neho ubehlo aspoň 14 dní

    Do zariadenia bude umožnený vstup osobám iba:

  2. ktoré sa preukážu negatívnym RT-PCR testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín

  3. ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín

Každý návštevník, ktorý navštívi svojho príbuzného, známeho v exteriéri zariadenia sa musí hlásiť u informátorov na recepcii, kde sa zapíše do evidencie návštev. Pri vstupe do zariadenia sa návštevník bude musieť podrobiť vstupnému filtru (odmeria sa telesná teplota, položia sa základné otázky k aktuálnemu zdravotnému stavu a vyplní sa čestné vyhlásenie). V exteriéri bude dozerať na priebeh návštev zamestnanec zariadenia.

V ojedinelých prípadoch, keď klient vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôže prísť a ani byť privezený na vyhradené miesto (keď je trvale pripútaný k lôžku alebo je v paliatívnej starostlivosti) návšteva sa mu umožní aj v obytnej jednotke, a to iba v odpoludňajších hodinách v čase medzi 14,00 – 16,00 hod., avšak iba v trvaní max. 15 minút s dodržaním bezpečnostných opatrení. Povinnosťou návštevy je zabezpečiť si vlastný respirátor a rukavice. Jednorázový plášť a návleky na obuv budú zabezpečené zo strany zariadenia.

Ostatné návštevy sa budú môcť uskutočniť výlučne v exteriéri zariadenia. Za prípadné nepriaznivé počasie a nemožnosť uskutočniť návštevu pre zlé počasie nezodpovedáme.

Prosíme všetkých návštevníkov, aby dôsledne dodržiavali hygienu rúk a mali pri návšteve správne nasadený respirátor.

U imobilných prijímateľov sociálnej služby na izbách bude maximálny počet návštev 1 návštevník.

U čiastočne imobilných a mobilných prijímateľov sociálnej služby v exteriéri zariadenia bude maximálny počet návštev 2 návštevníci.

Po uskutočnení každej návštevy je nutná dezinfekcia všetkých povrchov a plôch. Preto prosíme o dodržanie maximálne vyhradeného času pre uskutočnenie návštevy, tak aby aj ostatní rodinní príslušníci a známy mohli vykonať návštevu vo svojom plánovanom čase. Zmeny v plánovanom čase návštevy je možné uskutočniť iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore!

Ak prichádza návštevník do budovy s prinesenými osobnými vecami, potravinami, musí ich odovzdať u informátora na recepcii v taške zreteľne označenej menom prijímateľa sociálnej služby.

Každý návštevník je povinný vyplniť čestné prehlásenie, uviesť na seba telefonický kontakt. V prípade, ak sa u návštevníka do 14 dní od poslednej návštevy prejavia príznaky ochorenia Covid-19 je toto povinný nahlásiť bezodkladne zariadeniu!

Zariadenie si vyhradzuje právo na nevpustenie návštevníkov pri nedodržaní uvedených pokynov a pri porušovaní domáceho poriadku. Zariadenie si zároveň vyhradzuje právo zmeny časov a dní vyhradených pre návštevníkov.

Vážení návštevníci, aj vďaka zaočkovanosti našich prijímateľov sociálnych služieb Vás prosíme o toleranciu k ostatným a dodržiavaniu uvedených odporúčaní s cieľom naďalej udržať všetkých klientov aj zamestnancov v zdraví a tým mať nádej sa čím skôr vrátiť k bežnému životu v zariadení.

Ing. Alžbeta Groheová
Riaditeľka „MAGNÓLIA“, ZSS Hurbanovo

MAGNÓLIA - Zariadenie sociálnych služieb

Športová 11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt