Obec Vrbová nad Váhom

MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Sociálne služby poskytujeme od roku 1977. Prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.

Logo Vrbová nad Váhom

Archív aktualít

Aktuality


Výberové konanie

Publikované:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra, zastúpený Ing. Branislavom Becíkom, PhD., predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, so sídlom 947 01 Hurbanovo, Športová 322/11 na päťročné funkčné obdobie

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/53529

MAGNÓLIA - Zariadenie sociálnych služieb

Športová 11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt