Obec Vrbová nad Váhom

MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Sociálne služby poskytujeme od roku 1977. Prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.

Logo Vrbová nad Váhom

Archív aktualít

Aktuality


Kategória: Covid-19

Publikované: | Kategória:

Plán uvoľňovania opatrení v ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo v súvislosti s ochorením COVID-19

Realizácia plánu je priamo závislá od vývoja epidemiologickej situácie, od jednotlivých rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR a od priebehu realizácie predchádzajúcej fáze.

I. FÁZA od 03.06.2020 Na základe uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID -19, ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo sprístupnilo návštevy od 05.06.2020 ...

Publikované: | Kategória:

Na základe uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19, ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo sprístupnilo návštevy od 05.06.2020 nasledovne:

  1. Výlučne vo vonkajších priestoroch zariadenia konkrétne v 1 zastrešenom altánku a na 3 vyhradených miestach priamo v areáli zariadenia počas celého týždňa v čase od 9.00 – 11.00 hod. a od 13.00 - 15.00 hod na vopred (min24/hod.) dohodnutý deň a čas. Odporúčaný čas návštev vo vonkajších priestoroch je max. do 60 min. Návštevy bude možné realizovať ...
"MAGNÓLIA", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Športová 322/11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt